Napełnianie butli gazowych (Propan-Butan)

Nasza oferta:

  • napełnianie butli turystycznych: 0,5 - 5kg

  • sprzedaż butli turystycznych: 0,5 - 11kg

  • sprzedaż urządzeń grzewczych oraz akcesoriów gazowych

  • wymiana butli 11 kg

  • wymiana butli do wózków

  • wymiana butli z propanem

  • legalizacja gazowych butli turystycznych (na 10 lat)

  • naprawa i wymiana zaworów

  • przemalowywanie butli gazowych
BEZPIECZEŃSTWO:

Gaz płynny jest przechowywany jako ciecz pod podwyższonym ciśnieniem w specjalnie zaprojektowanych butlach. Każda butla musi posiadać aktualne badanie techniczne (10-cio letni okres eksploatacji) Urzędu Dozoru Technicznego, wytłoczone na stopce lub tabliczce znamionowej oraz odpowiednie oznakowanie kolorystyczne. Butle koloru czerwonego NIE mogą być napełniane, gdyż kolor ten jest zarezerwowany dla butli gaśniczych.

Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania.

Butli nie należy przechowywać w piwnicy lub pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ gaz jest cięższy od powietrza, będzie więc osiadać w dolnych partiach pomieszczenia i gromadzić się, tworząc łatwopalną mieszaninę wybuchową. Nie należy przechowywać butli w pobliżu źródeł ciepła.


SPRAWDZIMY TWOJĄ BUTLĘ POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA!!!

Pracujemy na urządzeniach firm:
© Copyright Mexol Serwis samochodowy - Auto-Gaz Centrum
ul. Mogilska 118
31-445 Kraków
tel. 12 411 33 22